Relacions amb el centre

La L.O.C.I. (Llei Orgànica 10/2002, de 23 de Desembre, de la qualitat de l'Educació) estableix:
Quels centres docents públics tindran els següents òrgans de govern i de participació en el control i gestió (article 78) :
a) ÒRGANS DE GOVERN: Director, Cap d'Estudis, Secretari i quants uns altres determinin les administracions educatives.
b) ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EN EL CONTROL I GESTIÓ: Consell Escolar, Claustre de professors i els que determinen les administracions educatives.
La dirección del col.legi, és el representant de l'Administració en el centre, l’AMPA representa als usuaris del servei públic educatiu. La col·laboració amb l'activitat educativa del centre obliga a relacionar-se amb la resta, a través de propostes i reunions  a través del Consell Escolar.
En el nostre col·legi, l'equip directiu està constituït per: Dª. Rosalia Botella (Directora), Dª.Paula Giménez  (Cap d'Estudis) i Dº. Francisco Ibañez (Secretari).