Objectius

Els principals objectius d’aquesta AMPA és fomentar la participació i l'associacionisme, facilitar canals d'informació i comunicació en tota la comunitat escolar i desenvolupar una gestió eficient, transparent i de qualitat.
 Les seu fin mes important és informar, assessorar, donar suport, ajudar, etc. als pares i mares, a iniciativa dels mateixos o dels components de l’AMPA, en tots els aspectes referents a la dinàmica educativa del centre escolar. El Reial decret 1593/86 regula aquests aspectos:
• Fonamentar les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa en una informació clara i actualitzada, reflecitda en una gestió transparent.
 • Assistir a pares o tutors sobretot els temes relacionats amb l'educació dels xiquets/es.
• Promoure la participació dels pares o tutors en la gestió del centre, a través dels òrgans previstos per aquest efecte.
• Fomentar la participació i implicació dels pares en les activitats educatives del centre.
• Fomentar la participació i l'esperit crític dels nostres fills en totes les activitats.
• Generar el sentiment de pertinença a la comunitat escolar de totes les famílies.
 • Crear xarxes de suport sòlides entre els membres de la comunitat escolar.
• Gestionar el treball de l’ AMPA amb criteris de qualitat i eficiència.
• Millorar de manera contínua la qualitat de les activitats que s'oferixen.
• Desenvolupar eines que permeten el compliment d'objectius (pla d'acollida, accions, tallers…).
• Augmentar el coneixement del Col·legi que es té en el nostre poble.