Qui som?


Les associacions de pares i mares d'alumnes agrupen als pares, mares i tutors legals de l'alumnat matriculat en el centre, i constituïxen la llera natural de participació col·lectiva pel que concerneix l'educació dels nostres fills i filles.
L’ AMPA és una persona jurídica que té una existència diferenciada dels seus components, cal destacar que la seua vida continua encara que canvien les persones que la formen. Per això, l’AMPA ha de respondre de les obligacions concretes amb tots els seus béns i drets (Artº 15 Llei Orgànica 1/2002, de 22 de Març).
En el Col·legi Públic ” Mare de déu dels Desemparats”, l’AMPA es va constituir fa mes de vint anys i, en l'actualitat, compta amb aproximadament dos-cents socis.
La nostra Associació està federada en la F.A.P.A. (Federació de la Comunitat Valenciana d'Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat).
L'última JUNTA DIRECTIVA va ser triada al Juliol de 2007. No obstant això, amb la marxa de tres dels seus membres a final de curs, en l'Assemblea de 5 de Maig de 2010 es va ratificar i va constituir una JUNTA PROVISIONAL, fins que se celebrin noves eleccions al Juliol del 2011 .
 Presidència: Avelino Pascual López
Vicepresidència: Pilar Carpio Cabanes
Secretaria:
Tresoreria:
Vocals: