Horari atenció pares i mares

• HORARI D’ATENCIÓ ALS PARES:
Cal utilitzar necessàriament aquest horari per tal de no interferir l’activitat docent de l’aula.
L’horari d’atenció a pares per a tot el professorat será els dimecres de 12 a 13 hores.
• L’HORARI D’ATENCIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU SERÀ:
Dilluns de 9 a 10,40 h.
Dimarts de 15 a 17 h.
Dimecres de 9 a 9.50 i de 15 a 16 h.
Dijous de 11.10 a 12 h.